منشور سازمانی

منشور اخلاقی و سازمانی حراست :

        1) عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام .

         2) رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان

         3) تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان

         4) رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع

         5) رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان .

         6) تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص

         7) تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

         8) تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان

         9) شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان

         10) بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز

         11) توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع .

         12) اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو.